Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

 

бпд крем 4772

Державна реєстрація фізичної особи  – підприємця –  це  офіційне визнання шляхом засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про фізичну особу – підприємця.

В першу чергу, щоб зареєструватись як фізична особа – підприємець, заявнику необхідно обрати код запланованої   діяльності за Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД).

Державна реєстрація фізичних осіб – підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцем проживання фізичної особи – підприємця.

Зареєструватися,  як фізична особа  – підприємець можливо двома способами:

 • подати заяву про реєстрацію фізичної особи –  підприємця  особисто заявником;
 • подати заяву про реєстрацію через портал електронних сервісів.

Для того, щоб зареєструватися онлайн потрібно:

 • зареєструватися на сайті;
 • увійти в персональний кабінет;
 • сформувати заяву;
 • підписати заяву електронним  підписом (КЕП);
 • відправити заяву;
 • отримати документ.

Така електронна заява формується заявником  із  долученням до неї електронних копій  документів  необхідних для  державної реєстрації, які виготовляються  шляхом сканування або ж  оригіналів таких електронних документів. Заява для державної реєстрації в електронній формі подається з обов’язковим накладенням заявником власного кваліфікованого електронного підпису.

Для  проведення державної реєстрації фізичної особи підприємцем  офлайн, особі необхідно подати  :

–  заяву про державну реєстрацію фізичної особи – підприємцем;

–  копію документу, що посвідчує особу;

–   копію картки платника податків;

–  також у разі наявності – заяву про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування, форму якої затверджено наказом Мінфіну України.

В окремих випадках для здійснення державної реєстрації фізичної особи – підприємця також подаються документи такі як :

– нотаріально засвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування — для фізичної особи, яка досягла 16 років і воліє займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;

– договір (декларацію) про створення сімейного фермерського господарства — у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або із членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство.

Перелік документів, які необхідно подати для реєстрації  є вичерпним і реєстратору заборонено вимагати інші додаткові документи для проведення реєстраційних дій .

Також державний реєстратор може відмовити у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця у випадках, коли :

 • документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 • у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;
 • не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 • документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації;
 • наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як ФОП;
 • подані документи суперечать вимогам законів України (частина друга статті 28 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”).

У випадку, коли державний реєстратор приймає  рішення про відмову в проведенні реєстраційних дій, він зобов’язаний про це повідомити заявника. У   повідомленні про  відмові в проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів. Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації,  така заява  заявником подається  повторно.

Кременецький місцевий центр з надання

безоплатної вторинної правової допомоги