З 1 січня 2021 року змінено розміри адміністративного збору за проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на  2021 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня 2021 року становить 2270 гривень.
Стаття 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» встановлює адміністративний збір у таких розмірах:

Вид реєстраційної дії або надання інформації Розмір адміністративного збору (АЗ) та плата за надання відомостей у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня 2021 року Округлена сума, грн. Плата за виправлення помилки, допущеної з вини заявника (30 % від встановленого АЗ)

округлена сума, грн.

Розмір плати, у випадку подання документів в електронній формі (75 % від встановленого АЗ)

округлена сума, грн.

за державну реєстрацію політичної партії 140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 317800,00 95340,00 238350,00
за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації 0,28 640,00 190,00 480,00
за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки 0,14 320,00 100,00 240,00
за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки 0,07 160,00 50,00 120,00
за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців 0,06 140,00 40,00 110,00
за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою 0,3 680,00 200,00 510,00
за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію 0,1 230,00 70,00 170,00
за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця 0,1 230,00 70,00 170,00
за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі 0,05 110,00 80,00
за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі 0,07 160,00 120,00