Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності /07.10.2021/

конкурс лог 3772

Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення робіт з незалежної оцінки комунального майна та земель комунальної власності Вишнівецької селищної ради оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості адміністративного будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 425,3 м2 який знаходиться на балансі Вишнівецької селищної ради з метою переоцінки об’єкта нерухомого майна для цілей бухгалтерського обліку та майбутньої передачі його в оренду.

Місцезнаходження об’єкта: Тернопільська область, Кременецький район, село Дзвиняча, вул. Грушевського, 101 “А”.

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

  • – відповідної кваліфікації оцінювачів, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;
  • – досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна;
  • – переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна, а також письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Претендентам потрібно подати до Вишнівецької селищної ради конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс», із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу). У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, а саме:

  1.  підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії кваліфікаційних свідоцтв (кваліфікаційних документів) оцінювача, виданих згідно із Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо); копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (у разі залучення оцінювачів, які працюють у штатному складі до проведення оцінки); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів (у разі залучення оцінювачів, які працюють у штатному складі до проведення оцінки); згода на обробку персональних даних.
  2.  конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт та строку виконання робіт.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості адміністративного будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами відбудеться 18 жовтня 2021 року о 10:00 год. в приміщенні Вишнівецької селищної ради.

Кінцевий термін подання конкурсної документації учасників конкурсу 07 жовтня 2021 року.

За більш детальною інформацією звертатися у конкурсну комісію: Тернопільська область, Кременецький район, смт Вишнівець, вул. Грушевського, 6 тел. (03550) 3-12-63.