Конкурс на заміщення посади директора КНП “Вишнівецька амбулаторія сімейної медицини”

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора  Комунального некомерційного підприємства «Вишнівецька амбулаторія сімейної медицини»

Вишнівецька селищна рада оголошує конкурс на заміщення посади директора Комунального некомерційного підприємства «Вишнівецька амбулаторія сімейної медицини» Вишнівецької селищної ради ОТГ (1 штатна одиниця).

ПІДСТАВА: рішення Вишнівецької селищної ради  від 01.03.2018 року №466 Про створення комунального некомерційного підприємства «Вишнівецька амбулаторія сімейної медицини» Вишнівецької селищної ради ОТГ,

НАЗВА УСТАНОВИ: Комунальне некомерційне підприємство «Вишнівецька амбулаторія сімейної медицини» Вишнівецької селищної ради ОТГ.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 47313, смт. Вишнівець, вул. Грушевського, 6,          Збаразького району, Тернопільської області.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: Директор  Комунального некомерційного підприємства «Вишнівецька амбулаторія сімейної медицини» Вишнівецької селищної ради ОТГ.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ: Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Вишнівецької селищної ради та в газеті «Сила Слова».

Кінцевий термін прийняття заяв 19.05.2018 до 16.00.

Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється Вишнівецькою селищною радою за адресою: 47313, Тернопільська область, Збаразький район, смт. Вишнівець, вул. Грушевського, 6.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються на  участь у конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України  “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”. Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з “Організації і управління охороною здоров’я”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

 

Довідки за телефоном (03550) 3-14-40