Оголошення про початок громадського обговорення Порядку організації виїзної торгівлі на території Вишнівецької ОТГ

Проект

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення № 568 сесії

 Вишнівецької селищної

 ради восьмого скликання

від  12.06.2018року

 

 

Порядок організації  виїзної торгівлі на території Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади.

 

1.Загальні положення

 

1.1 Головною метою організації виїзної торгівлі на території Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади є ресурсне наповнення споживчого ринку селища товарами, залучення додаткових обсягів продукції, забезпечення територіальної та цінової доступності, наближення товарної маси до споживачів, зниження реалізаційних цін.

1.2. Порядок організації виїзної торгівлі на території Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади (далі Порядок) визначає основні вимоги щодо організації виїзної торгівлі на території селища, що поширюються на суб’єктів господарювання всіх форм власності та громадян, що здійснюють виїзну торгівлю (торгівлю поза приміщеннями) на території ОТГ, визначає умови надання місць для їх розміщення та облаштування та відповідальність за порушення вимог цього Порядку.

1.3. Діяльність суб’єктів у сфері торгівлі та здійснення виїзної торгівлі на території Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади регулюється Законами України «Про захист прав споживачів», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженим постановою КМУ від 15.06.2006р. №833, Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996р. №369, Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затвердженими наказом Мінекономіки від 11.07.2003р. №185 і іншими нормативно – правовими актами, що регламентують торговельну діяльність, санітарними правилами, Правилами благоустрою території селища Нові Санжари та даним Порядком.

1.4. Даний Порядок не поширюється у випадку розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності, згідно з порядком, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244.

1.5. Виїзна торгівля є різновидом торгівлі через дрібнороздрібну торговельну мережу і здійснюється через засоби пересувної мережі з використанням спеціально обладнаних транспортних засобів (автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, автопричепи та інші транспортні засоби), установлених на час торгівлі, спеціального технологічного, холодильного обладнання, лотків, столів, тощо, для сезонної роздрібної торгівлі, які повинні відповідати вимогам нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки, відповідати естетичним вимогам, архітектурно вписуватись у навколишнє середовище.

Даний Порядок не поширюється на випадки наявності специфічних умов при роботі об’єкта, що вимагають додаткових заходів щодо контролю безпеки діяльності об’єкта (наприклад, наявність газового устаткування, балонів високого тиску, тощо).

В результаті здійснення виїзної торгівлі у суб’єктів господарювання не виникає земельних правовідносин з органами місцевого самоврядування згідно діючого законодавства.

1.6. Суб’єкти господарювання та громадяни здійснюють виїзну торгівлю за умови отримання письмового погодження на розміщення об’єктів виїзної торгівлі на території Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади (додаток 2).

1.7. Видача письмового погодження на розміщення пунктів виїзної торгівлі на території смт. Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади здійснюється безкоштовно.

1.8. Здійснення виїзної торгівлі забороняється:

– в межах інженерних комунікацій;

на газонах, зелених насадженнях ( дозволяється за умови збереження зелених насаджень)

– на землях, обтяжених правами землекористувачів, без їх згоди;

– в природоохоронних зонах, охоронних зонах пам’ятників історії та культури біля фасадів адміністративних і культових будівель (за винятком обслуговування селищних заходів).

 

  1. Порядок отримання письмового погодження на розміщення об’єктів виїзної торгівлі

 

2.1 Для здійснення виїзної торгівлі продовольчими й непродовольчими товарами на території Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади юридичні особи, фізичні особи-підприємці і громадяни одержують письмове погодження, що підтверджує згоду виконавчого органу або уповноваженої особи Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади на організацію виїзної торгівлі із зазначенням адреси торгівельних місць.

2.2 Для одержання письмового погодження на розміщення об’єкта виїзної торгівлі на території селища, суб’єкти господарювання та громадяни надають наступні документи:

– письмову заяву встановленого зразка (додаток 1), у якій зазначається адреса розміщення об’єкта, тип і спеціалізація об’єкта або відомості про транспортний засіб, площа земельної ділянки, необхідної для розміщення пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу, асортимент продукції, термін розміщення, режим роботи, що підписується керівником і засвідчується печаткою;

– копію технічного паспорта  на транспортний засіб або автопричіп;

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– копію паспорта та ідентифікаційного номера;

копію свідоцтва про сплату єдиного податку (для ФОП, які працюють на спрощеній системі оподаткування) із зазначенням КВЕД (видів економічної діяльності) відповідно до спеціалізації торгівлі;

– копії документів, що засвідчують якість та безпеку харчових продуктів, що реалізуються при здійснені виїзної торгівлі;

– схему розміщення об’єкту торгівлі із зазначенням розмірів місця торгівлі й відстаней до найближчих капітальних об’єктів (будинків, проїзної частини вулиць, тротуарів і т.д.) у разі використання місця торгівлі понад 1 добу.

2.3. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що надаються до неї.

2.4 Письмове погодження на розміщення об’єктів виїзної торгівлі на території селища надається на термін, зазначений заявником, але в межах одного календарного року.

Дія письмового погодження припиняється після закінчення зазначеного в ньому терміну.

2.5 Для організації виїзної торгівлі під час проведення культурно-масових заходів в селищі, погодження оформляється розпорядженням селищного голови, підписом заявника у журналі видачі документів на розміщення об’єкта виїзної торгівлі.

2.6 При видачі письмового погодження на розміщення об’єкта виїзної торгівлі

суб’єкти господарювання і громадяни повинні бути ознайомлені з даним Порядком, Правилами благоустрою території Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади, а також попереджені про відповідальність за порушення встановленого Порядку торгівлі, вимог чинного законодавства.

 

  1. Підстави для відмови в наданні погодження на розміщення обʼєктів виїзної торгівлі

 

3.1 У наданні погодження може бути відмовлено з наступних підстав:

– подання встановленого пакету документів не в повному обсязі;

– виявлення недостовірної інформації в поданих документах;

– відсутність у переліку основних видів діяльності суб’єкта господарювання, згідно даних Єдиного державного реєстру, виду діяльності, що пов’язане із предметом погодження.

3.2 У разі виникнення  підстав, передбачених пунктом 3.1 розділу 3  Порядку, уповноваженою особою селищної ради на протязі 5 робочих днів з дня реєстрації заяви, на адресу заявника готується обґрунтована відмова.

3.3 Відмова у наданні погодження може бути оскаржена у встановленому чинним законодавством порядку.

 

4.Вимоги до організації продажу товарів у пунктах виїзної торгівлі

 

4.1 При організації роботи пунктів виїзної торгівлі суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити дотримання правил торгівлі, санітарних норм і правил, протипожежних, екологічних і інших правил, а також дотримання умов праці і правил особистої гігієни продавцями об’єктів.

4.2 Виїзна торгівля на території селища проводиться з організацією пункту із продажу товарів, що повинен включати спеціальне устаткування (прилавки, стелажі, столи) і спеціальні

конструкції для захисту товару від впливу атмосферних явищ (тентові намети, парасолі, навіси тощо), а також з автоцистерн, автопричепів, автокіосків і інших транспортних засобів, встановлених на час торгівлі.

4.3 Забороняється розкладка й продаж товарів у коробках, ящиках або іншій випадковій тарі, на тротуарі, землі, газонах тощо.

4.4  При реалізації сільськогосподарських культур у випадку торгівлі понад 1 добу місце торгівлі повинно бути обладнане контейнером для складування товару.

4.5 На кузовах автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автопричепів, автоцистерн повинен бути нанесений фарбою чіткий напис, що вказує найменування, адресу суб’єкта господарювання, номер точки пересувної торговельної мережі та номер телефону суб’єкта господарювання.

У разі здійснення виїзної торгівлі, а також продажу товарів з використанням інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові продавця, а також відомості про суб’єкта господарювання, що організував торгівлю:

для юридичної особи – найменування, місцезнаходження і номери телефонів;

для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я та по батькові, номер свідоцтва про державну реєстрацію та найменування органу, що здійснив таку реєстрацію, копія свідоцтва платника єдиного податку  та книга обліку доходів та витрат.

4.6 Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів у пунктах виїзної торгівлі, повинні мати:

– документи згідно з якими надійшли товари (товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти, тощо із зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару);

– документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів.

4.7 Зразки продовольчих і непродовольчих товарів, що є у продажу, повинні бути виставлені на видному для споживачів місці та мати ярлики цін (цінники), оформлені відповідно із вимогами діючого законодавства. Працівники об’єкту виїзної торгівлі несуть відповідальність за наявність відповідно оформлених ярликів цін.

4.8 При здійснені виїзної торгівлі працівники під час виконання своїх обов’язків повинні:

–  бути охайно одягнені в формений чи санітарний одяг і головні убори;

– додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце та навколишню територію у належному санітарному стані, не палити на робочому місці, бути ввічливими із споживачами;

– мати при собі паспорт, який пред’являється на вимогу службових осіб органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів;

– забезпечити на робочому місці наявність письмового погодження, що підтверджує згоду виконавчого органу або уповноваженої особи Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади на організацію та здійснення виїзної торгівлі.

Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів, підлягають в установленому порядку обов’язковому систематичному медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки, що зберігаються на робочих місцях працівників.

Особи, які не пройшли своєчасно чергове медичне обстеження, до роботи не допускаються.

4.9 Кожен пункт виїзної торгівлі повинен бути забезпечений відповідним інвентарем та обладнанням залежно від асортименту продукції, що знаходиться у реалізації.

Наявність ємностей для збирання сміття обов’язкова для кожного торговельного об’єкту.

Забороняється продаж харчових продуктів і напоїв із застосуванням посуду одноразового використання при відсутності контейнерів для його збору і подальшої утилізації, а також повторне використання цього посуду.

У разі здійснення торгівлі понад 5 діб власник об’єкта торгівлі повинен забезпечити місце торгівлі вбиральнею.

4.10 Засоби вимірювання, що використовуються при продажу товарів на виїзній торгівлі,

повинні бути у справному стані, мати чітке державне повірочне тавро та в установленому порядку періодично перевірятися.

4.11 Всі працівники, які здійснюють виїзну торгівлю повинні обов’язково проходити інструктаж з питань охорони праці, протипожежної безпеки, санітарного мінімуму, додержання вимог нормативних документів та актів щодо продажу товарів та правил торговельного обслуговування споживачів.

Суб’єкт господарювання несе відповідальність за дотриманням працівниками, які здійснюють виїзну торгівлю нормативних документів та актів щодо продажу товарів та правил торговельного обслуговування споживачів.

4.12 Під час торгівлі та після закінчення виїзної торгівлі суб’єкти господарювання та громадяни зобов’язані щоденно вживати заходи по наведенню чистоти на місці торгівлі й біля нього, забезпечуючи прибирання шляхом укладання договорів на прибирання території і вивіз сміття з КП «Комунгосп»Вишнівець» або самостійно.

4.13 Суб’єкти господарювання та громадяни повинні відшкодовувати збитки, завдані об’єкту благоустрою під час здійснення виїзної торгівлі, у відповідності до норм діючого законодавства.

    4.14 Суб’єкти господарювання та громадяни зобов’язані негайно звільнити місце торгівлі, якщо буде потреба у проведенні ремонтних, аварійно-рятувальних робіт, робіт з попередження або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.         

5. Плата за користування місцем для здійснення виїзної торгівлі 

5.1 Користування місцем для здійснення виїзної торгівлі є платним.

5.2 Плата за користування місцем для здійснення виїзної торгівлі проводиться власниками об’єктів виїзної торгівлі за кожний день здійснення торгівлі на даному місці.

5.3 Розмір плати за користування місцем встановлення об’єктів виїзної торгівлі  становить 0,3 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати за 1м2 в день;для здійснення святкової торгівлі – 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за 1м2 в день.

5.4 Плата за користування місцем для здійснення виїзної торгівлі проводиться до здійснення торгівлі.

5.5  Розміщення об’єктів виїзної торгівлі без проведення відповідної оплати забороняється.

5.6  Мінімальна площа виїзної торгівлі становить – 1 м2.

5.7  Облік місць торгівлі ведеться з скороченням до цілих одиниць.

 

  1. Відповідальність і контроль за дотриманням цього Порядку

 

6.1 Відповідальність за порушення вимог щодо організації виїзної торгівлі суб’єкти господарювання та їх уповноважені особи несуть згідно із чинним законодавством.

6.2. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється посадовими особами органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, відповідно до законодавства.

6.3 Суб’єкти господарювання та громадяни, які здійснюють виїзну торгівлю без отримання письмового погодження відповідного органу Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади або з порушенням вимог цього Порядку притягуються до адміністративної відповідальності згідно ст. 160 КУпАП.

 

  1. Порядок скасування наданого права на організацію виїзної торгівлі

 

7.1 У разі порушення суб’єктом господарювання або його працівниками та  громадянином вимог законодавства, цього Порядку, інших нормативних актів, право на організацію та здійснення виїзної торгівлі призупиняється до усунення порушень шляхом вилучення письмового погодження, що підтверджує отримання згоди на організацію та здійснення виїзної торгівлі.

7.2 Анулювання письмового погодження здійснюється органом, що його видав на підставі неодноразових (більше двох разів) обґрунтованих письмових скарг споживачів, або за поданням правоохоронних органів, або за результатами здійснення контрольних заходів.

7.3 Наслідком анулювання погодження є припинення торгівлі на наступний день після винесення розпорядчого документа та доведення його до власника обʼєкта торгівлі.

7.4 Розпорядчий документ видається особисто власнику обʼєкта торгівлі, або відповідальному продавцю, чи надсилається поштою.

 

Секретар селищної ради                                                                 Брега І.М.

 

Додаток 1

до Порядку організації  виїзної

торгівлі на території

Вишнівецької селищної ради ОТГ

 

Заява

про видачу погодження на розміщення

об’єктів виїзної торгівлі

Селищному голові

Кравцю В.В.

_____________________________

(ПІБ підприємця, найменування

юридичних осіб)

________________________________

    (Юридична адреса для юридичних

      осіб, домашня адреса для фізичних

                              осіб, телефон)

Заява

 

Заявник_______________________________________________________________________

 (назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)

Адреса ____________________________________________________________________________

(для юридичної особи – юридична адреса, для фізичної особи – домашня адреса)

ПІБ керівника підприємства ___________________________________________________

Паспорт______№____________виданий

«____»_______________________________________________________________________

(для фізичних осіб)

Реєстраційне свідоцтво №_________від  «___»       ________20____р.

Ідентифікаційний код _______________________________________

 

Прошу Вас видати погодження на розміщення об’єкту виїзної торгівлі

_____________________________________________________________________________

(тип і спеціалізація об’єкту)

За адресою: ___________________________________________________________________

Розмір земельної ділянки ______________________________________________________

Режим роботи  _______________________________________________________________

Термін розміщення ____________________________________________________________

 

При організації роботи об’єкта зобов’язуюсь дотримуватися правил торгівлі, санітарних норм та правил, норм пожежної безпеки, Правил благоустрою території Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади, інших нормативно-правові акти України, що регламентують даний вид діяльності.

З Порядком організації  виїзної торгівлі на території Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади ознайомлений (а) і зобов’язуюсь виконувати.

 

До заяви додаю такі документи на ______ аркушах.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Дата_____________                                                                            Підпис____________

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку організації

виїзної торгівлі на території

Вишнівецької селищної ради ОТГ

 

 

Погодження

               на розміщення об’єкту виїзної торгівлі на території Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади

 

№_____                                                                                        «____»___________20__р.

 

 

 

Виконавчий комітет Вишнівецької селищної ради об’єднаної територіальної громади погоджує

_____________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)

_____________________________________________________________________________

(юридична адреса, дані свідоцтва про державну реєстрацію, паспортні дані)

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

 

Місце розміщення об’єкту ______________________________________________________

 

Тип і спеціалізація об’єкту_______________________________________________________

 

Режим роботи об’єкту__________________________________________________________

 

Термін роботи об’єкту __________________________________________________________

 

Селищний голова                                                                                          Кравець В.В.