Онлайн-курс для депутатів громади

депут саморозвНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого постійно здійснює узагальнення практики діяльності владних інституцій, у тому числі місцевого самоврядування. Опрацювання кращих практик діяльності місцевих рад в Україні та інших держав дали можливість сформувати універсальний практичний курс для депутатів місцевих рад України щодо організації їх роботи в умовах сьогодення.

Нові виклики та реалії діяльності виборних посадових осіб та всього
апарату ради зумовлюють необхідність формування у депутатського корпусу розуміння його реальних та потенційних можливостей, що надає йому законодавство задля захисту та представництва інтересів територіальної громади та розвитку місцевого самоврядування відповідного регіону.

Автори інноваційного online курсу практичного спрямування «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ» на базі Тренінгового центру Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого пропонують фокус-знання щодо основних напрямків діяльності депутата з урахуванням останніх змін до законодавства щодо децентралізації та змін правової, територіальної і матеріально-фінансової основи місцевих рад. Акцентуємо, що головним наробком курсу стали практичні поради щодо форм і методів роботи депутата у виборчому окрузі, постійних і тимчасових контрольних комісіях, взаємовідносини із комунальними підприємствами, установами та організаціями, органами, що забезпечують правопорядок та судами тощо. Окрема увага буде приділена формуванню практичних навичок у депутатів щодо підготовки проектів рішень місцевої ради та ініціювання проектів програм розвитку громади.

Цей курс також має стати в нагоді помічникам депутатів, представникам органів самоорганізації населення, старостам, членам виконавчого комітету та працівникам апарату. Окрім традиційних організаційно-правових форм діяльності депутата, тренери курсу сконцентрують існуючий досвід застосування новітніх колективних та індивідуальних форм реалізації повноважень депутата як всередині територіальної громади, так і у взаємозв’язках із іншими органами та посадовими особами, від належної діяльності яких залежить розвиток громади.

Завершення курсу оформлюється наданням його слухачам сертифікату про його проходження.

Детальна інформація надається в програмі, яка додається до цього листа.

Сподіваємося, що співпраця між Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Тренінговим центром Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та органами місцевого самоврядування, які Ви представляєте, стане важливим кроком у взаємодії науки та практики на шляху формування фахового і відповідального корпусу депутатів місцевих рад України.