Освітньо-просвітницький альянс педагогів освітніх закладів Вишнівецької ОТГ «Живімо за Хартією вільної людини»

Школа – це майстерня Людяності!

Школа – це майстерня Гуманності!

Школа – це Співтовариство учителя і учня!

Школа – це Храм!

Одним із найголовніших національних завдань є виховання свідомих громадян, які не боятимуться відповідальності й візьмуть свою особисту долю, як і долю країни, у свої руки, стануть носіями нових цінностей і творцями нової України.

Учасники Ініціативної групи «Першого грудня» ( об’єднання створено у відповідь на звернення трьох традиційних українських церков Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату та Української греко-католицької церкви до 21-ї річниці референдуму за незалежність ) уклали  Українську Хартію вільної людини , щоб визначити життєві орієнтири для нашого суспільства, і водночас дати поштовх до об’єднання всіх людей, які хочуть доброго і гідного життя в Україні і навколо неї.  Термін «ха́ртія» (лат. charta, від грец. χάρτης — папір, грамота), у наш час у міжнародному праві хартія — це правовий акт, що не має обов’язкової сили, за змістом майже завжди є декларацією і формулює загальні принципи й цілі будь-яких міжнародних домовленостей.

Автори Української Хартії вільної людини зазначають: «Людство зустріло початок Двадцять першого століття як добу невпевненості. Сучасна людина досі долає силу тяжіння великих випробувань і надій минулого; вириваючись із цієї історичної гравітації, вона почувається перед майбутнім невпевнено і вразливо. Ми бачили багато потрясінь: могутність і занепад тоталітарних ідеологій та створених ними імперій, політичні засліплення і прозріння, масові захоплення і розчарування. Ми стали свідками піднесення демократичних ідей, переконань і мрій. Але романтичні сподівання, зіштовхнувшись із реальністю, швидко перетворились на ілюзії. Слова знецінились. У нашій країні, де Радянський Союз було подолано фізично, його спадщина і досі зберігається морально і ментально. Виявилося, що люди далі й дедалі більше сподіваються на чужу ласку, а не на власні сили. Нові економічні умови змінили країну і водночас загострили найгірші людські інстинкти: жадобу збагачення, захланність і споживацтво. Людина дістала можливість вільно і без страху повернутися до духовних джерел. І водночас зубожіння, несправедливість і невпевненість виплекали у суспільстві внутрішнє розчарування, що стоїть на межі з духовною порожнечею. Падіння останньої імперії повернуло нас до засадничих істин про будову на фундаменті закону та правди і про будівничих, які покладаються на власні сили і Божу допомогу — вищу поміч, яку відчувають совістю. «Учорашні люди» натомість силуються «розбудовувати державу» старими методами насильства й обману, не маючи та й не знаючи вищих цілей. Тінь сумніву торкнулася багатьох сердець. Однак тінь сумніву завжди йде поруч із людиною. Не варто боятися тіней. Треба шукати світла відповідей, які дають силу проти зневіри і надають сенсу нашому життю. Ми знову бачимо по всьому світу рух до смислу, який має стати духовним орієнтиром для сучасної людини. Способи, які б відновлювали та зміцнювали віру у власних і спільних силах, не можуть бути ані категоричними, ані вичерпними. До Храму можуть вести різні дороги, однак треба мати бажання і силу йти однією з них».

На виконання розпорядження голови Вишнівецької ОТГ  Кравця В.В. від 12 лютого 2018 року № 422 «Про програму впровадження Української Хартії вільної людини в освітніх закладах Вишнівецької об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» в березні 2018 року була прийнята «Програма впровадження Української Хартії вільної людини в освітніх закладах Вишнівецької об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки», яка є однією з ефективних шляхів реалізації Концепції Нової української школи. Для покращення взаєморозуміння між освітянською спільнотою та громадськістю , сприяння становлення соціально- розвиненого демократичного суспільства у 2019 році методичний центр запропонував школам громади провести освітньо-просвітницький альянс  педагогів освітніх закладів Вишнівецької ОТГ. Основною метою даного альянсу є застосування моральних і духовних цінностей, впровадження ключових компетентностей в освіту, потрібних для особистої самореалізації, розвитку активної громадянської позиції, зміцнення ідеї української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства.

Освітньо-просвітницький альянс педагогів освітніх закладів Вишнівецької ОТГ «Живімо за Хартією вільної людини» проводився з 18 по 21 березня 2019 року.

Для більш конкретної реалізації Програми було запропоновано кожному загальноосвітньому навчальному закладу утворити  групу педагогів (заступники директорів з виховної роботи , педагоги-організатори, практичні психологи, соціальні педагоги, відповідальний за впровадження Хартії вільної людини) які б презентували основний зміст програми (відповідно до розподілу) та популяризували б систему цінностей Української Хартії для педагогічних колективів освітніх закладів Вишнівецької ОТГ. Зусилля педагогів були спрямовані на розкриття 10 духовних і моральних цінностей( новел) Хартії , які є визначальними для українського громадянина в сучасних умовах .

Душко Алла Борисівна (заступник директора з виховної роботи) та Гевусь Жанна Федорівна (педагог-організатор Бодаківської ЗОШ І-ІІІ ст.) презентували такі новели Хартії як  «Бути вільною людиною» та « Бути українцем». Хом`як Наталія Богданівна (заступник директора з виховної роботи  Бутинської ЗОШ І – ІІІ ст.) розкрила зміст новел «Бути активним громадянином» та «Любити». Вишнівецьку ЗОШ І-ІІІ ст. представляли директор Яковлєва Валентина Феодосіївна та педагог-організатор Бовтун Валентина Володимирівна. Вони розкрили суть новел « Бути господарем» та

«Бути лідером», а також висвітлили матеріали презентації новели «Мислити», яку підготувала Олищук Ірина Іванівна, відповідальна за реалізацію програми впровадження Хартії. Новели «Бути відкритим суспільством», «Бути успішною державою» та «Бути учасником демократичної спільноти народів» окреслили у своїх виступах педагоги Старовишнівецької ЗОШ І – ІІІ ст.: Неділь Тетяна Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи, Осецька Неоніла Степанівна, педагог-організатор, та Гладиш Світлана Василівна, практичний психолог. Кожна школа підготувала цікаві матеріали в залежності від глибини, масштабу і творчого хисту уяви учасників.

Завідувач методичним центром Мінакова Майя Василівна, супроводжувала виступи педагогів розкриттям основних постатей «Ініціативної групи» та їх думок щодо змісту Української Хартії вільної людини: «Наріжними каменями нашої Хартії є три прості думки: Перше – відповідальність за своє життя, а отже, його успіх, добробут і щастя нікому не може бути переданою. Ми самі несемо відповідальність за себе. Друге – мораль і духовні цінності не можуть бути відкладеними на завтра. Вони завжди потрібні сьогодні. Третє – ми будуємо те, що уявляємо, а отже, від глибини, масштабу і творчого хисту нашої уяви залежить наше майбутнє».

Утворений  на засадах практико-орієнтованого підходу на основі урізноманітнення форм роботи, даний освітньо-просвітницький альянс педагогів освітніх закладів Вишнівецької ОТГ «Живімо за Хартією вільної людини» приведе до змін пріоритетності в громаді, утвердження переваги духовності, гідності, поваги до співгромадян та власної відповідальності за спільні дії на противагу споживацькому ставленню до оточуючого світу та сприятиме  об’єднанню в мережу фахівців, які будуть впроваджувати систему цінностей Хартії вільної людини.

Педагогам слід пам’ятати, що Україна знаходиться на шляху реформ,

здійснення яких потребує не один рік, тому основи, що закладаються сьогодні, будуть реалізуватися протягом ще багатьох років. Молодь є енергійною рушійною силою, якій належить визначальна роль у розвитку суспільства. Українська молодь налаштована на реформаторські зміни в країні і наполегливо долучається до їх реалізації.

Проведення освітньо-просвітницького альянсу педагогів освітніх закладів Вишнівецької ОТГ «Живімо за Хартією вільної людини» дало змогу:

  • 1) усвідомити педагогами через призму Української Хартії вільної людини первинність моралі та людської гідності при користуванні сучасними знаннями і законами;
  • 2) cформувати групу педагогічних працівників, які у професійній діяльності застосовуватимуть систему формування духовних та моральних цінностей Української Хартії вільної людини;
  • 3) розвивати такі риси характеру як оптимізм, енергійність, соціальний інтелект, вдячність, витримка, самоконтроль і допитливість тощо – на основі
  • духовних цінностей, сучасне розуміння яких закладено в Хартії;
  • 4) відновити у педагогів правову та духовну культуру відповідальної особистості.

  Запропонований захід є одним із перших щодо впровадження програми Української Хартії вільної людини у освітніх закладах Вишнівецької ОТГ та служитиме основою для реалізації комплексу заходів відповідно до ресурсного забезпечення, підсилення духовно-моральної і громадянсько-патріотичної складових виховання дітей та молоді громади при залученні педагогічних працівників, батьків.

Методичний центр висловлює подяку керівникам та педагогам освітніх закладів Вишнівецької об’єднаної територіальної громади за організаційні заходи щодо проведення та інформаційно-технічного забезпечення освітньо-просвітницького альянсу педагогів на місцях .

Завідувач методичним центром

відділу освіти, культури, молоді та спорту

Вишнівецької селищної ради

Мінакова М.В.