План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти Вишнівецької ОТГ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника відділу  освіти,

культури, молоді та спорту

Вишнівецької селищної ради

від 31.03.2020 року № 41 – од

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1.Сприяння запобіганню та протидії булінгу (цькуванню) в закладах освіти 1) інформаційно-просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу щодо булінгу (цькуванню) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках. Постійно відділ освіти, методичний центр,

керівники освітніх закладів

2) профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дитиною та стосовно дитини булінгу (цькування) Постійно відділ освіти,

методичний центр,

керівники освітніх закладів,

уповноважені підрозділи територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України,

служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

 

3) координація діяльності та взаємодії між закладами освіти на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти на території Вишнівецької ОТГ  з метою урахування пропозицій до планів заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти. За потреби, але не рідше одного разу на півріччя Вишнівецька селищна рада, відділ освіти,

методичний центр уповноважені підрозділи територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України,

служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

4) вжити заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або потерпіли від булінгу (цькування)                    ( згідно з рішенням  комісій закладів освіти з розгляду випадків булінгу (цькування). Постійно відділ освіти,

методичний центр,

керівники освітніх закладів

 

служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

2.Забезпечення створення у закладах освіти безпечного освітнього середовища 1) розроблення плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) Щороку до початку навчального року керівники освітніх закладів
2) проведення моніторингу ефективності виконання плану заходів, спрямованих  на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, виявлення проблем у сфері  запобігання та протидію булінгу (цькуванню), вжити заходів для їх вирішення. За потреби, не рідше одного разу на півріччя керівники освітніх закладів
3. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 1) науково-методичний та навчально-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо формування соціальних компетентностей та навичок запобігання та протидії булінгу (цькуванню) Постійно  ДУ Інститут модернізації змісту освіти,

 

ТОКІППО,

 

громадські організації

( за згодою)

2) Включення до щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників( з відривом чи без відриву від освітнього процесу) підготовки з питань формування соціальних компетентностей та навичок запобігання та протидії булінгу (цькуванню) Постійно відділ освіти,

методичний центр,

керівники освітніх закладів