Триває акція “16 днів проти насилля”

Службою у справах дітей Вишнівецької селищної ради, спільно з іншими суб’єктами профілактичної правовиховної роботи на місцях, проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка має на меті: збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства у жителів територіальної громади та створити простір, вільний від насильства.

Насильство, по відношенню до неповнолітніх, залишається однією з основних проблем сьогодення, що актуальна і в нашій країні. З метою припинення поширення цього негативного явища та захисту дітей, котрі потерпають від насильства, нормами адміністративного та кримінального законодавства передбачено основні засади відповідальності за вчинення даних протиправних дій.

Нормативноправові акти, які регулюють питання протидії насильству над дітьми.

Право дітей в Україні на захист від усіх форм насильства гарантується статтями 28 та 52 Конституції України, відповідно до яких ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Значним кроком України уперед, який визначив проблему забезпечення прав дітей, відповідних умов та механізмів для їхнього гармонійного розвитку загальнонаціональним пріоритетом, став Закон України «Про охорону дитинства», який узаконив засади державної політики у сфері дитинства. Статтею 10 Закону України «Про охорону дитинства» встановлено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканість та захист гідності. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. Правові й організаційні основи попередження насильства в сім’ї, органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження такого явища, визначає Закон України «Про попередження насильства в сім’ї». Таким чином держава законодавче забезпечує захист дітей від:

  • усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;
  • втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин;
  • залучення до різного роду течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.

І найважливіше – пам’ятайте, що всі Ваші дії та дії інших осіб, які залучені до проблеми насильства, повинні бути спрямовані на захист дітей, виховання, реабілітацію, відновлення їх фізичного та психічного здоров’я!