Інформація для абітурієнтів!

Національний університет «Острозька академія» упродовж листопада 2021 року надає унікальну можливість вступу на програми другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми зі спеціальностей:

 • 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
 • 031 «Релігієзнавство»
 • 032 «Історія та археологія»
 • 034 «Культурологія»
 • 035 «Філологія»: 035.01 «Українська мова та література» та 035.041 «Германські мови та літерагури (переклад включно), перша – англійська»
 • 052 «Політологія»
 • 053 «Психологія»
 • 061 «Журналістика»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 229 «Громадське здоров’я»
 • 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)»
 • 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

 

Освітньо-професійна програма: «Міжнародні відносини». Вступ здійснюється на основі диплома:

 • бакалавра (з обов’язково успішно складеним ЄВІ з іноземної мови);
 • магістра/спеціаліста (вступний іспит з англійської мови на базі університету).

 

Вступ цьогоріч надає можливість складання фахового вступного випробування зі спеціальності в університеті https://vstup.oa.edu.ua/stati-magistrom/dokumenti-ta-stroki-prijomu

У 2022 році вступ на більшість запропонованих вище програм вимагатиме складання, крім єдиного вступного іспиту з іноземної мови, єдиного фахового вступного випробування зі спеціальності з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Детальна консультація за контактами, указаними нижче.
Харчук Юлія Юріївна, помічник ректора з освітнього менеджменту
Тел. (096) 170-25-00, e-mail: iulia.kharchuk@oa.edu.ua

Лозюк Софія Андріївна, фахівець з профорієнтаційної роботи
Тсл. (096) 026-68-80, e-mail: vstup@oa.cdu.ua