ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ /23.04.2019/

0b916aba4a58f150Організатор земельних торгів: Вишнівецька селищна рада.

Виконавець земельних торгів: ФОП Брикса Андрій Олегович, 46008, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 60, кв.17., фактична адреса: 46002, м.Тернопіль, вул. Глінки, 1, офіс 15.

Характеристика лоту № 1:

 • Право оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту села Бодаки на території Вишнівецької об’єднаної територіальної громади, Збаразького району, Тернопільської області;
 • кадастровий номер: 6122480700:01:001:0509
 • площа: 5,2041 га ;
 • категорія земель – землі сільськогосподарського призначення;
 • цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Стартовий розмір річної орендної плати – 1145,39 грн. (одна тисяча сто сорок  п’ять грн.39 коп.) без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою – 7 (сім) років.

Обмеження на використання земельної ділянки: не зареєстровані.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

 1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом та затверджується Організатором земельних торгів.
 2. Договір оренди земельної ділянки між Вишнівецькою селищною радою та Переможцем торгів укласти безпосередньо в день проведення торгів.
 3. Ціну продажу лоту, право користування яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплатити переможцю торгів не пізніше З (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди земельної ділянки за його умовами.
 4. Право користування земельною ділянкою, набуте за результатами проведення земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.
 5. Переможець земельних торгів зобов’язується:

– оплатити винагороду Виконавцю земельних торгів згідно п.6 ст. 135 Земельного кодексу України.

– відшкодувати витрати на підготовку лоту до продажу згідно п.5 ст.135, п.5 ст.136 Земельного кодексу України в розмірі 9200,41 грн.

 1. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, акту здачі-прийняття наданих послуг, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору, гарантійний внесок не повертається, результати торгів анулюються, сам Переможець до наступних торгів не допускається. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені договором оренди землі (за перший рік – на протязі трьох банківських днів з дня укладення договору оренди), Переможцем земельних торгів у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої договором оренди та стягується пеня в розмірі 0,3 % несплаченої суми за кожний день прострочення.

 

Для участі в земельних торгах необхідно сплатити:

 • реєстраційний внесок – 960,00грн. (дев’ятсот шістдесят грн. 00 коп.) без ПДВ на рахунок ФОП Брикса А.О. р/р26000557573у АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805, ІПН 2655411657; призначення платежу: «Реєстраційний внесок без ПДВ».
 • гарантійний внесок – 57,27грн. (п’ятдеcят сім грн. 27 коп.) без ПДВ на рахунок ФОП Брикса А.О. р/р26003266106у АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805, ІПН 2655411657; призначення платежу: «Гарантійний внесок без ПДВ».

 

 1. Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах. Виконавцю торгів за адресою ФОП Брикса А.О.: 46002, м.Тернопіль, вул. Глінки, 1, офіс 15, відповідальна особа – Брикса Андрій Олегович. Телефони для довідок: +38-067-350-77-18.
 2. Укласти Угоду про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

 

Земельні торги у формі аукціону призначено на 23 квітня 2019р.

Останній день прийому заяв – 17 квітня 2019р. до 17 год. 00 хв.

Місце проведення торгів: :  вул. Грушевського, 6,  смт. Вишнівець, Збаразького району,  Тернопільської області ( в приміщенні селищної ради).

Початок торгів об 11-00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08-00 год. до 10-40 год. за адресою: : вул. Грушевського, 6,  смт. Вишнівець, Збаразького району,  Тернопільської області ( в приміщенні селищної ради).