Стратегія сталого розвитку України–2030. №12-2020

стратегія розвитку україни часопис логЧасопис «Стратегія сталого розвитку України –2030» Випуск 12. (огляд матеріалів ЗМІ за 20 серпня − 17 вересня 2020 р.)

https://drive.google.com/file/d/1Bd-eaxgZ_UseMunIpRzTi9hZZNGy-mjE/view?usp=sharing

Засновник: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Видається  з  01.01.1998  р.  Виходить  двічі  на  місяць. Головний редактор В. Горовий, д-р іст. наук, проф., заст. гендиректора НБУВ. Редакційна колегія:  М.  Закіров  (заст.  голов.  ред.),  канд.  іст.  наук,  заввідділу політологічного  аналізу,  Л. Чуприна,  канд.  наук  із  соц.  комунікацій, заввідділу   оперативної   інформації,   Т.   Дубас,   заввідділу   синтезу соціокультурних  мережевих  ресурсів.  Комп’ютерний  дизайн:  Г. Булахова. Адреса редакції: НБУВ, Голосіївський просп, 3, Київ, 03039, Україна. Тел. (044)524-25-48,  E-mail:  siaz2014@ukr.net,  www.nbuviap.gov.ua. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ No 5358 від 03.08.2001 р.).