Щодо реалізації в області державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу

бізнес логВідповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.08.2020 № 470/01.02-01 в області впроваджуються заходи з реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні. Законодавчо цей напрямок закріплений в Указі Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 „Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”, Концепції державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 66-р, та в плані заходів з її . виконання, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 853-р.

Соціально відповідальний бізнес – це відповідальна поведінка суб’єктів господарської діяльності за вплив своїх рішень і дій на суспільство, навколишнє природне середовище, яка сприяє загальному сталому розвиткові суспільства, зокрема забезпеченню добробуту населення, дотримання високих стандартів операційної та виробничої діяльності, соціальних стандартів та якості роботи з персоналом, покращення результативності своєї діяльності у довгостроковому періоді.

Соціально відповідальний бізнес стосується усіх сфер діяльності. Його роль у розв’язанні завдань сталого розвитку та реалізація ним власного інноваційного потенціалу визначено у прийнятому на Генеральній асамблеї ООН у 2015 році підсумковому документі „Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року”. У ньому ж визначено “Цілі сталого розвитку”.

З огляду на пріоритетність аграрного сектору економіки в загальному соціально-економічному розвитку області департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації звертає особливу увагу на розвиток соціально відповідального бізнесу в сільськогосподарській галузі, яка визначена другою ціллю сталого розвитку серед сімнадцяти цілей, адаптованих для України на період 2015-2030 років.

Ураховуючи зазначене вище, направляємо Національну доповідь „Цілі Сталого Розвитку: Україна” для можливого використання при стратегічному плануванні сталого розвитку громад на довгострокову перспективу (доповідь також доступна на http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf).

Зазначений матеріал рекомендовано для суб’єктів господарської діяльності, з метою інтеграції пріоритетних цілей сталого розвитку у їх власні бізнес-стратегії.