Компенсація постраждалим від вибухонебезпечних предметів

крем бпд 8391

Відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» постраждалі особи мають право на одноразову компенсацію за шкоду, заподіяну здоров’ю, та на щорічну допомогу на оздоровлення.

З цією метою Кабінету Міністрів України29 вересня 2021 року затвердив постанову № 1020, котра у свою чергу ввела у дію Порядок надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів та Порядок надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів (далі ― Порядки).

Відповідно до цих Порядків компенсація та допомога на оздоровлення призначається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад на підставі звернення як постраждалої особи так і її законного представника, за зареєстрованим, або фактичним місцем проживання.

Окрім заяви на отримання компенсації та допомоги на оздоровлення додаються наступні документи:

  • копію паспорта громадянина України, копії тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне, або тимчасове проживання, посвідчення біженця,а також за наявності інформації про місце проживання;
  • для дітей віком до 14 років подається копія свідоцтва про народження;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку,потрібно подати серію та номер паспорта громадянина України;
  • для повнолітніх осіб необхідно подати копію довідки медико-соціальної експертної комісії в якій зазначено групу та причину інвалідності, а для дітей до 18 років копію висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про встановлення категорії «дитина з інвалідністю».

Вартим уваги є те, що обов’язковою умовою призначення компенсація є те, що звернення надійшло не пізніше ніж через 60 календарних днів після встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями спричиненими вибухонебезпечними предметами, а допомога на оздоровлення, у зв’язку із такою інвалідністю ― за умови щорічного подання звернення до 15 жовтня.

Порядками визначені і розміри компенсації та допомоги особам, які постраждали від вибухонебезпечних предметів на території України.

Так, розмір компенсації залежить від встановленого на 1 січня поточного року прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність і виплачується у:

  • п’ятикратному розмірі–для особи з інвалідністю І групи та дитини з інвалідністю підгрупи А до 18 років;
  • чотирикратному розмірі–для особи з інвалідністю ІІ групи та дитини з інвалідністю до 18 років;
  • трикратному розмірі ― для особи з інвалідністю ІІІ групи.

Нараховування допомоги на оздоровлення, для постраждалої особи теж обчислюється із встановленого на 1 січня поточного року прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а виплата нараховується у таких розмірах:

  • 40 % – для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I або II групи;
  • 35 % – особам з інвалідністю III групи.

Важливим є те, що допомога на оздоровлення буде виплачуватися постраждалій особі, якщо вона протягом року не отримувала безоплатної санаторно-курортної путівки, або путівку на оздоровлення. Якщо така особо отримала грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки, або самостійне санаторно-курортне лікування, а також отримала щорічну допомогу на оздоровлення за рахунок державного чи місцевого бюджетів, така допомога не нараховується.