Центр пробації

Пробація_в_Україні 3

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР №2 ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ “ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ” В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Контактні дані:

поштова адреса: вул. Незалежності, 20 А,  м. Ланівці, Кременецький район Тернопільська область

тел.: 097-763-13-12

Начальник:   Іванунь Галина Володимирівна


 

Графік роботи:

понеділок-четвер: 09:00-18:00

п’ятниця: 09:00-16:45

обідня перерва: 13:00-13:45

вихідний: субота, неділя


 

ПРОБАЦІЯ _ЦЕ:

 • Забезпечення безпеки суспільства (громадян) шляхом запобігання вчиненню правопорушень
 • Надання допомоги суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді)
 • Організація виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі
 • Апробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві
 • Допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві

 

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ

 • Особа, щодо якої застосовується досудова доповідь, яка перебуває у кримінальному процесі
 • Особа, засуджена до кримінального покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи
 • Особа, якій покарання у виді позбавлення волі замінено на покарання у виді громадських або виправних робіт
 • Особа звільнена з випробувальним терміном від відбування покарання у виді позбавлення (обмеження) волі
 • Звільнена від відбування покарання вагітна жінка та жінка, яка має дитину віком до трьох років або особа яка готується до звільнення з місць позбавлення волі

 

ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ:

ДЛЯ ОСОБИ, яка вчинила правопорушення:

 • Можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі, підтримка на шляху до змін
 • Збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді
 • Збереження роботи та житла
 • Позитивний соціальний ефект: особи не втрачає соціальні зв’язки та шанс створити сім’ю

ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА (ГРОМАДЯН):

 • убезпечення громадян від вчинення повторних злочинів
 • справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинення правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства

ДЛЯ ДЕРЖАВИ:

 • зниження злочинності
 • зниження кількості ув’язнених в місцях позбавлення волі
 • позитивний економічний ефект: утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче для держави ніж перебування на пробації
 • дотримання міжнародних стандартів

 

ВИДИ ПРОБАЦІЇ:

 1. Досудова пробація – це забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності.
 2. Наглядова пробація – це здійснення наглядових та соціально-виховних заходів щодо засуджених до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, осіб, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів.
 3. Пенітенціарна пробація – це підготовка осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним ними місцем проживання.

Центр пробації

Кременецький районний сектор №2 філії Державної установи «Центр пробації»  в Тернопільській області запрошує громадян Вишнівецької громади  та членів волонтерських організацій до співпраці в якості волонтерів

 

Шановні добродії!

Одним з чинників, які здійснюють негативний вплив на розвиток нашого суспільства і держави є високий рівень злочинності. Це негативно впливає на безпеку людей, їх життєдіяльність, нормальні відносини в родинах та суспільстві, сталість моральних правил співжиття.

Для вирішення частини цих проблемних моментів та повернення до нормального законослухняного життя в суспільстві, осіб які вчинили правопорушення, в Україні у 2015 році створено систему пробації (Закон України «Про пробацію»).

Уповноважені органи пробації працюють з такими категоріями громадян, як:

 • обвинувачені, стосовно яких органом пробації готується досудова доповідь;
 • особи, яким покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;
 • особи, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт;
 • особи, звільненні від відбування покарання з випробуванням;
 • звільнені від відбування покарання вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років;
 • особи, засуджені до обмеження волі, які направляються для відбування покарання до виправних центрів;
 • певний строк, стосовно яких вживаються заходи з підготовки їх до звільнення;

Але одним з головних чинників, які можуть забезпечити виконання уповноваженими органами з питань пробації покладених на них завдань і функцій, є налагодження тісної співпраці з громадськими суспільствами, спільна робота у напрямку соціалізації правопорушників.

З цією метою законодавцем передбачена можливість залучення до виконання функцій, покладених на пробацію, волонтерів пробації.

Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією, здійснюється відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про пробацію».

Основним завданням волонтерів пробації є сприяння органу пробації у здійснення нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи. Волонтери пробації здійснюють свої повноваження під керівництвом персоналу органу пробації. Положення про організацію діяльності волонтерів пробації затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері пробації.

Волонтером пробації може стати фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі. До волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, не залучаються особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб’єктів пробації.

Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією, здійснюється волонтерами пробації за такими напрямами: сприяння уповноваженим органам з питань пробації у здійсненні наглядових заходів за місцем роботи та навчання суб’єктів пробації; участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації; участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації; участь у проведенні індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації; надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб’єктам пробації; сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залученні їх до навчання, виховних заходів та соціально корисної діяльності; сприяння у реалізації апробаційних програм стосовно суб’єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням; участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та запобігання вчиненню  ними повторних кримінальних правопорушень.

Діяльність волонтерів пробації, пов’язана із здійсненням наглядових заходів за дотриманням суб’єктами пробації обов’язків, визначених законом та покладених на тих рішенням суду, передбачає участь у: перевірці суб’єктів пробації за місцем роботи або навчання; перевірці виконання обов’язків, покладених рішенням суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; перевірці достовірності поважних причин, що обумовили неявку суб’єктів пробації до уповноваженого органу з питань пробації в призначений строк; заходах, пов’язаних з початковими розшуком суб’єктів пробації, місцезнаходження яких невідоме.

Волонтерська діяльність в пробації – це велика соціальна відповідальність та певний ризик, тому до здійснення волонтерства можуть бути допущені виключно громадяни, які це усвідомлюють та мають навички вирішення конфліктних та складних ситуацій. Кандидати у волонтери мають пройти відбір і навчання.

Просимо врахувати, що в сучасних умовах уповноважені органи з питань пробації не наділяються ресурсами для забезпечення роботи волонтерів та компенсації їх витрат. Так само відсутні й програми компенсації шкоди, що може бути спричинена при виконання волонтерської діяльності.

З урахування вище викладеного, запрошуємо бажаючих громадян та членів волонтерських організацій до співпраці з уповноваженим органом з питань пробації в якості волонтерів. Для отримання більш детальної інформації пропонуємо звертатися за таким контактами: Тернопільська  область Кременецький район, м. Ланівці, вул.Незалежності,20 А, Кременецький районний сектор №2 філії Державної Установи « Центр пробації» в Тернопільській області. тел.: 097-763-13-12

Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити максимальну безпеку суспільства.

 

З повагою та сподіванням на подальшу плідну співпрацю

Начальник Кременецького районного сектору №2

філії Державної Установи « Центр пробації»

в Тернопільській області

Галина ІВАНУНЬ

Центр пробації

ГРОМАДЯН ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОБОТІ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОКАРАНЬ НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ.

 Волонтер – це фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов”язаних з пробацією, на добровільній та безоплатній основі.

Волонтерська діяльність, пов”язана з пробацією, здійснюється волонтерами пробації за такими напрямами:

 • *  сприяння уповноваженим органам з питань пробації у здійсненні наглядових заходів за місцем роботи та навчання суб’єктів пробації;
 • *    участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації;
 • *   участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації;
 • *  участь у проведенні індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації;
 • *   надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб’єктам пробації;
 • *  сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залученні їх до навчання, виховних заходів та соціально корисної діяльності;
 • *  сприяння у реалізації пробаційних програм стосовно суб’єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
 • *  участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

За детальною інформацією звертатись до

Кременецького районного сектору №2

філії Державної установи ” Центр пробації ” в Тернопільській області

за адресою: вул. Незалежності,20 А, м. Ланівці

тел.: 097 763 13 12

Центр пробації

пробація банер 2
пробація банер 1

ВАМ ПОТРІБНА НАША ДОПОМОГА?

ЗВ’ЯЗОК З НАМИ