Зміни до паспортів бюджетних програм

Зміни до паспортів бюджетних програм

Зміни до паспортів бюджетних програм

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік

Розпорядження селищного голови № 30 про зміну паспортів бюджетних програм від 25 лютого 2022 року:

Переглянути »

КПКВК 0117363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”

КПКВК 0117640 “Заходи з енергозбереження”

КПКВК 0117680 “Членські внески до асоцiацiй органів місцевого самоврядування”

КПКВК 0118230 “Інші заходи громадського порядку та безпеки”

КПКВК 0110150 “Органiзацiйне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”

КПКВК 0112010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

КПКВК 0112113 “Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (вiддiленнями)”

КПКВК 0113104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, якi не здатнi до самообслуговування у зв’язку з похилим вiком, хворобою, інвалідністю”

КПКВК 0113242 “Iншi заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”

КПКВК 0116030 “Органiзацiя благоустрою населених пунктів”

КПКВК 0118130 “Забезпечення дiяльностi мiсцевої пожежної охорони”

Зміни до паспортів бюджетних програм

Зміни до паспортів бюджетних програм

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Зміни до паспортів бюджетних програм

Зміни до паспортів бюджетних програм

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

(спочатку новіші)

Зміни до паспортів бюджетних програм

Зміни до паспортів бюджетних програм

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

(спочатку новіші)

Розпорядження селищного голови № 44 про зміну паспортів бюджетних програм від 17 травня 2019 року:

 • Зміст »

  • КПКВК 0117461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”;
  • КПКВК 0118311 “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”;
  • КПКВК 0611010 “Надання дошкільної освіти”;
  • КПКВК 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;
  • КПКВК 0611100 “Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)”;
  • КПКВК 0611150 “Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів”;
  • КПКВК 0611161 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”;
  • КПКВК 0614030 “Забезпечення діяльності бібліотек”;
  • КПКВК 0614060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”;

Розпорядження селищного голови № 37 про зміну паспортів бюджетних програм від 22 квітня 2019 року:

 • Зміст »

  • КПКВК 0117461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”;
  • КПКВК 0118130 “Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”;
  • КПКВК 0118311 “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”;
  • КПКВК 0614060 “Забезпечення діяльності пашаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”;
  • КПКВК 0112010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

Розпорядження селищного голови № 25 про зміну паспортів бюджетних програм від 28 березня 2019 року:

 • Зміст »

  • КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад “;
  • КПКВК 0117130 “Здійснення заходів із землеустрою”;
  • КПКВК 0117350 “Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)”;
  • КПКВК 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами “;
  • КПКВК 0614060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”

Розпорядження селищного голови № 18 про зміну паспортів бюджетних програм від 01 березня 2019 року:

 • Зміст »

  • КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад “;
  • КПКВК 0117130 “Здійснення заходів із землеустрою”;
  • КПКВК 0117461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету “;
  • КПКВК 0118130 “Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”;
  • КПКВК 0611010 “Надання дошкільної освіти”;
  • КПКВК 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами “;
  • КПКВК 0611161 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти “;
  • КПКВК 0614060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”;
  • КПКВК 0112010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

Розпорядження селищного голови № 14 про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік від 12 лютого 2019 року:

 • Зміст »

  • КПКВК 0112010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”
  • КПКВК 0112113 “Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)”

Зміни до паспортів бюджетних програм

Зміни до паспортів бюджетних програм

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

(спочатку старіші)

Розпорядження селищного голови № 10 про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 року від 11 січня 2018 року:

Зміст »

КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад “;

КПКВК 0112010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

КПКВК 0113242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”;

КПКВК 0116013 “Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства”;

КПКВК 0116030 “Організація благоустрою населених пунктів”;

КПКВК 0117130 “Здійснення заходів із землеустрою”;

КПКВК 0117442 “Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури “;

КПКВК 0118130 “Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”;

КПКВК 0118340 “Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів”.

Розпорядження селищного голови № 41 про зміну паспортів бюджетних програм від 13 лютого 2018 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

КПКВК 0112010 ” Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

КПКВК 0116030 ” Організація благоустрою населених пунктів”;

КПКВК 0116071 ” Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)”;

КПКВК 0117442 ” У гримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури “;

КПКВК 0117461 ” Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”;

КГІКВК 0118311 ” Охорона та раціональне використання природних ресурсів”;

КПКВК 0118340 ” Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів”.

Розпорядження селищного голови № 115 про зміну паспортів бюджетних програм від 24 квітня 2018 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

КПКВК 0116030 ” Організація благоустрою населених пунктів”;

КПКВК 0117461 ” Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”;

КПКВК 0118130″ Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 0610160 ” Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах”;

КПКВК 0611010 ” Надання дошкільної освіти”;

КПКВК 0611020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;

КПКВК 061 1 161 ” Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти “;

КПКВК 0611162 ” Інші програми та заходи у сфері освіти”;

КПКВК 0614030 ” Забезпечення діяльності бібліотек”.

Розпорядження селищного голови № 128 про зміну паспортів бюджетних програм від 15 травня 2018 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

КПКВК 0112010 ” Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

КПКВК 0116030 ” Організація благоустрою населених пунктів”;

КПКВК 0117461 ” Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 0611010″ Надання дошкільної освіти”;

КПКВК 0611020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;

КПКВК 0611100 ” Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)”;

КПКВК 0613140 ” Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)”;

КПКВК 0614030 ” Забезпечення діяльності бібліотек”;

КПКВК 0614060 ” Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”.

Розпорядження селищного голови № 151 про зміну паспортів бюджетних програм від 18 червня 2018 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

КПКВК 0112010 ” Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

КПКВК 0112113″ Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)”;

КПКВК 0118130 ” Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 0611010 ” Надання дошкільної освіти”;

КПКВК 0611020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою, дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;

КПКВК 0617362 ” Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад”.

Розпорядження селищного голови № 165 про зміну паспортів бюджетних програм від 16 липня 2018 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0112113 “Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно – поліклінічними закладами (відділеннями)”.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 0611010 44 Надання дошкільної освіти”;

КПКВК 0611020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами “.

Розпорядження селищного голови № 200 про зміну паспортів бюджетних програм від 03 вересня 2018 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0112010 ” Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

КПКВК 0112113 ” Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно – поліклінічними закладами (відділеннями)”;

КПКВК 0117130 ” Здійснення заходів із землеустрою”;

КПКВК 0118311″ Охорона та раціональне використання природних ресурсів”;

КПКВК 0117350 ” Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)”

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 0611010 ” Надання дошкільної освіти”;

КПКВК 0611020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами “;

КПКВК 0611100 ” Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

КПКВК 0611161 ” Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти “;

КПКВК 0614030 ” Забезпечення діяльності бібліотек”;

КПКВК 061406044 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”;

Розпорядження селищного голови № 212 про зміну паспортів бюджетних програм від 24 вересня 2018 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0112113″ Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно – поліклінічними закладами (відділеннями)”.

Розпорядження селищного голови № 229 про зміну паспортів бюджетних програм від 24 жовтня 2018 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0112113″ Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно – поліклінічними закладами (відділеннями)”.

Розпорядження селищного голови № 257 про зміну паспортів бюджетних програм від 22 листопада 2018 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад “;

КПКВК 0112010 ” Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

КПКВК 0117350 ” Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)”;

КПКВК 0118130 ” Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 0611010 ” Надання дошкільної освіти”;

КПКВК 0611020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами “;

КПКВК 0611100 ” Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)”;

КПКВК 0611161 ” Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”.

Розпорядження селищного голови № 269 про зміну паспортів бюджетних програм від 03 грудня 2018 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0112146 ” Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань”;

КПКВК 0116030 ” Організація благоустрою населених пунктів”;

КПКВК 0117461 ” Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”;

КПКВК 0118130 ” Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 0610160 ” Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах “;

КПКВК 0611010 ” Надання дошкільної освіти”;

КПКВК 0611020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою, дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами “;

КПКВК 0611100 ” Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)”;

КПКВК 0611161 ” Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти “;

КПКВК 0613140 ” Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);

КПКВК 0615012 ” Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту”.

Розпорядження селищного голови № 276 про зміну паспортів бюджетних програм від 18 грудня 2018 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0112010 ” Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

КПКВК 0112113 ” Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно – поліклінічними закладами (відділеннями)”;

КПКВК 0113242 ” Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”;

КПКВК 0116030 ” Організація благоустрою населених пунктів”;

КПКВК 0117362 ” Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад”;

КПКВК 0117680 ” Забезпечення фінансування видатків для сплати членських внесків до Асоціації міст України та інші асоціації та об’єднання”.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 0610160 ” Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах “;

КПКВК 0611010″ Надання дошкільної освіти”;

КПКВК 0611020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою, дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами “;

КПКВК 0611100 ” Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)”;

КПКВК 0611150 ” Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів “;

КПКВК 0614030 ” Забезпечення діяльності бібліотек”;

КПКВК 0614060 ” Забезпечення діяльності палаців і будинків культури”;

КПКВК 0117362 ” Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад”.

Розпорядження селищного голови № 282 про зміну паспортів бюджетних програм від 25 грудня 2018 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад “;

КПКВК 0112113″ Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно – поліклінічними закладами (відділеннями)”;

КПКВК 0116013 ” Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства”.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 0611010 ” Надання дошкільної освіти”;

КПКВК 0611020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами “;

КПКВК 0611161 ” Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти “;

КПКВК 0614030 ” Забезпечення діяльності бібліотек”;

КПКВК 0614060 ” Забезпечення діяльності палаців і будинків культури”.

Зміни до паспортів бюджетних програм

Зміни до паспортів бюджетних програм

Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

(спочатку старіші)

Розпорядження селищного голови № 31 про затвердження паспортів бюджетних програм від 14 лютого 2017 року:

Зміст »

КПКВК 0110170 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів”;
КПКВК 0111010″ Дошкільна освіта”;
КПКВК 0111020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;
КПКВК 0111210 ” У тримання інших закладів освіти”;
КПКВК 0112010 ” Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;
КПКВК 0112180 ” Первинна медична допомога населенню”;
КПКВК 0113400 ” Інші видатки на соціальний захист населення”;
КПКВК 0114060 ” Бібліотеки”;
КПКВК 0114090 ” Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу ,
КПКВК 0114100 ” Школи естетичного виховання дігей”; _
КПКВК 0115012 ” Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту”;
КПКВК 0116060 ” Благоустрій міст, сіл, селищ”;
КПКВК 0116650 ” Утримання та розвиток інфраструктури доріг”;
КПКВК 0117010 ” Місцева пожежна охорона”;
КПКВК 0117310 “Проведення заходів із землеустрою”;
КПКВК 0118021 ” Проведення місцевих виборів”;
КПКВК 0119110 “Охорона та раціональне використання природних ресурсів.

Розпорядження селищного голови № 66 про затвердження паспортів бюджетних програм від 17 березня 2017 року:

Зміст »

КГІКВК 0111020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;
КПКВК 0112010 ” Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;
КПКВК 0116060 ” Благоустрій міст, сіл, селищ”;
КГІКВК 0116650 ” Утримання та розвиток інфраструктури доріг”;
КПКВК 0119110 “Охорона та раціональне використання природних ресурсів.

Розпорядження селищного голови № 283 про затвердження паспортів бюджетних програм від 14 листопада 2017 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 1010170 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів”;

КПКВК 0111020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;

КПКВК 0117310 “Проведення заходів із землеустрою”.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 1011010″ Дошкільна освіта”;

КПКВК 1011020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;

КПКВКМБ 1011170 “Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти”;

КПКВК 1014060 ” Бібліотеки”;

КПКВК 1014090 ” Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу”.

Розпорядження селищного голови № 240 про затвердження паспортів бюджетних програм від 20 жовтня 2017 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 10101 70 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів”;

КПКВК 01 13400 ” Інші видатки на соціальний захист населення”;

КПКВК 0116060 ” Благоустрій міст, сіл, селищ ;

КПКВК 0116310 ” Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території”;

КПКВК 01 16650 ” У гримання та розвиток інфраструктури доріг”;

КПКВК 0117010 “Місцева пожежна охорона ;

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 1010170 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів”;

КПКВК 1011010″ Дошкільна освіта”;

КПКВК 1011020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;

КПКВК 101 1210 ” Утримання інших закладів освіти”;

КПКВКМБ 1011170 “методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти”;

КПКВКМБ 1011 190 “Централізоване ведення бухгалтерського обліку”;

КПКВК 1014060 ” Бібліотеки”;

КПКВК 1014090 ” Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу”.

Розпорядження селищного голови № 193 про затвердження паспортів бюджетних програм від 23 серпня 2017 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0111010″ Дошкільна освіта”;

КПКВК 0111020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;

КПКВК 0111210″ Утримання інших закладів освіти”;

КПКВК 0114060 ” Бібліотеки”;

КПКВК 0114090 ” Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу ,

КПКВК 0114100 ” Школи естетичного виховання дітей”;

КГІКВК 0115012 ” Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту”;

КПКВК 0116650 ” Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 1010170 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів”;

КІІКВКМБ 1011190 “Централізоване ведення бухгалтерського обліку ;

КПКВК 1011010″ Дошкільна освіта”;                                             .

КПКВК 1011020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;

КПКВК 1011210″ Утримання інших закладів освіти”;

КПКВК 1014060″ Бібліотеки”;

КПКВК 1014090 ” Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу”

КПКВК 1014100 ” Школи естетичного виховання дітей”;

КІІКВК 1015012 ” Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту».

Розпорядження селищного голови № 166 про затвердження паспортів бюджетних програм від 24 липня 2017 року:

Зміст »

КПКВК 01 10170 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів”;
КПКВК 0116650 ” Утримання та розвиток інфраструктури доріг”

Розпорядження селищного голови № 123 про затвердження паспортів бюджетних програм від 2 червня 2017 року:

Зміст »

КПКВК 0112010 ” Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;
КПКВК 0112180 ” Первинна медична допомога населенню”;
КПКВК 0116650 ” Утримання та розвиток інфраструктури доріг”.

Розпорядження селищного голови № 99 про затвердження паспортів бюджетних програм від 25 квітня 2017 року:

Зміст »

КПКВК 0113400 ” Інші видатки на соціальний захист населення”;
КПКВК 0116060 ” Благоустрій міст, сіл, селищ”.

Розпорядження селищного голови № 311 про затвердження паспортів бюджетних програм від 12 грудня 2017 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0116060 ” Благоустрій міст, сіл, селищ”;

КПКВК 0116650 ” Утримання та розвиток інфраструктури доріг”;

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 1011010″ Дошкільна освіта”;

КПКВК 1011020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;

КПКВК 1014060 ” Бібліотеки”;

КПКВК 1014090 ” Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу”;

КПКВК 1014100 ” Школи естетичного виховання дітей”;

Розпорядження селищного голови № 324 про затвердження паспортів бюджетних програм від 26 грудня 2017 року:

Зміст »

Вишнівецька селищна рада:

КПКВК 0117010″ Місцева пожежна охорона”;

Відділ освіти, культури, молоді та спорту:

КПКВК 1011010 “Дошкільна освіта”;

КПКВК 1011020 ” Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;

КПКВКМБ 1011190 “Централізоване ведення бухгалтерського обліку”.

Зміни до паспортів бюджетних програм

Зміни до паспортів бюджетних програм

ВАМ ПОТРІБНА НАША ДОПОМОГА?

ЗВ’ЯЗОК З НАМИ